Kabihasnang shang calligraphy kabihasnang sumer. .